Design a site like this with WordPress.com
Get started

năm của bạn Lý do Mỗi Nhà bán lẻ Nên có the Ứng dụng dành cho thiết bị di động

Download Nguyên nhân Mỗi Nhà bán lẻ Phải Có Di động

Điện thoại di động bao gồm trở thành một phần quan trọng của lối sống và thói quen của gần đây. Cùng với cùng với thu thập thông tin trong các chủ đề khác nhau, hầu như tất cả người dùng cũng sử dụng thiết bị di động của riêng họ để thực hiện nhiều loại trong số giao dịch khi đang di chuyển . Cái điện thoại thông minh đang biến thành người mua sắm trên thiết bị di động. Cá nhân không chỉ đi mua sắm trên điện thoại của họ vì cái sự tiện lợi của tính di động ; một trong những điển hình là khảo sát đã đề cập rằng 74% liên quan đến người mua sắm làm điện thoại di động mua sắm tại nhà . Crack 30% trong số này tiến hành mua sắm trên thiết bị di động tại làm việc. ” thường là xu hướng mới nhất được tìm thấy ở lựa chọn của người dùng đơn giản là b y khởi chạy ứng dụng di động tùy chỉnh.

2) Tiếp thị của bạn

Mỗi nhà bán lẻ đều nhận thấy cái này một trở ngại khó khăn để làm cho người tiêu dùng nhận biết một cách nhất quán liên quan đến thương hiệu của anh ấy. Một số cửa hàng thậm chí còn đầu tư thêm tiền để thu hút và thu hút khách hàng. cửa hàng mobile app cho phép một nhà bán lẻ để nhắc nhở khách hàng về
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: